Agrodružstvo Dlhá nad Oravou, družstvo

Obhospodaruje poľnohospodársku pôdu, ktorá sa nachádza v troch katastrálnych územiach obcí Dlhá nad Oravou, Malé a Veľké Borové.

 

Agrodružstvo Dlhá sa v súčasnej dobe zaoberá intenzívnou rastlinnou a živočíšnou výrobou s podporou mechanizačných služieb. Doplnkovou je výroba kŕmnych zmesí pre vlastné potreby a služby mechanizačnými prostriedkami.

 

História Agrodružstva sa datuje od roku 1973

Myšlienka založiť spoločné družstvo sa zrodila v máji v roku 1972. Viacerí gazdovia však o tom nechceli ani počuť, boli spokojní s dovtedajšími výsledkami.
Nakoniec sa však predsa rozhodlo 154 hospodárov k novému spôsobu gazdovania a v sobotu 25.11.1972 na ustanovujúcej schôdzi založili v obci JRD. Na rozoranie medzí čakalo 900 ha poľnohospodárskej pôdy.
Po ustanovujúcej schôdzi sa JRD zároveň zlúčilo so sedliackodubovským a hornolehotským družstvom a vzniklo JRD 9.máj. Zlučovacia schôdza sa konala 27.januára 1973 v Oravskom Podzámku.
V priebehu ďalších rokov prešlo družstvo viacerými zmenami. Delimitáciou JRD 9. máj v roku 1993 vzniklo Poľnohospodárske družstvo. V roku 1996 ho prevzalo družstvo Agronova, ktoré v roku 1998 po zmene vedenia sa premenovalo na Agrodružstvo Dlhá, družstvo.

 

Agrodružstvo obhospodaruje 600 ha poľnohospodárskej pôdy.

Pôdny fond sa stabilizoval na výmeru 600 hektárov poľnohospodárskej pôdy, z ktorej 190 hektárov je ornej. Poľnohospodárska výroba je v tejto oblasti veľmi náročná a má veľmi vysokú finančnú náročnosť, nakoľko celé územie je kopcovité.
Pozemky nachádzajúce sa v užívaní Agrodružstva sú prevažne ťažké, svahovité s priemernou nadmorskou výškou 700 metrov nad morom.
Územie dlžianskeho chotára patrí do systému pohorí Západných Karpát a zasahuje do troch horopisných jednotiek:  do Oravskej Magury na severe, do Oravskej vrchoviny (stredná a južná časť katastra) a Skorušinských vrchov v juhovýchodnej časti. Takmer celá plocha chotára má charakter vrchoviny

 

Modernizácia strojového parku vďaka eurofondom

Agrodružstvo Dlhá bolo úspešné v žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2007-2013, opatrenie 1.1. modernizácia fariem. Názov projektu : „Zvýšenie konkurienciaschopnosti Agrodružstva Dlhá“ 

 

Živočíšna výroba

Družstvo chová k 450 kusov hovädzieho dobytka plemena Slovenské strakaté so zameraním na produkciu kráv s trhovou produkciou mlieka s uzatvoreným obratom stáda. Celková ročná produkcia mlieka je 1 400 000 l.Družstvo chová k 450 kusov hovädzieho dobytka plemena Slovenské strakaté so zameraním na produkciu kráv s trhovou produkciou mlieka s uzatvoreným obratom stáda. Celková ročná produkcia mlieka je 1 400 000 l.

 

Hovädzí dobytok (450 ks):

 • dojnice – 225 ks
 • teľatá do 6 mes –  55 ks
 • volky vo výkrme –  60 ks
 • jalovice – 110 ks

Rastlinná výroba

Družstvo hospodári na území katastrálnych území obcí Dlhá nad Oravou, Veľké a Malé Borové svahovitým až kopcovitým terénom. 
Rastlinná výroba je zameraná na pestovanie objemových krmovín pre vlastnú živočíšnu výrobu. 

Výmera poľnohospodárskej pôdy:  600 ha z toho ornej 190 ha je prevažne v katastri Dlhá nad Oravou. V ostatných katastroch obhospodarujeme 40 ha.

Pre potreby ŽV pestuje:

 • kukuricu na siláž – 50 ha  
 • kukuricu na siláž – 50 ha  
 • Lucernu + ďatelino – trávne porasty -140 ha  
 • Trvale trávne porasty – výroba trávnej senáže a sena – 210 ha 
 • Trvale trávne porasty – pasienky – 200 ha  

 

Mechanizácia

Mechanizácia sa skladá so širokej škály poľnohospodárskych strojov, ktoré sú potrebné na pestovanie vyššie spomenutých plodín v rastlinnej výrobe a chovu dobytka v živočíšnej výrobe.
Agrodružstvo vlastní veľa traktorov, nakladačov a závesnej techniky potrebnej pre všetky operácie na zabezpečenie kvalitnej krmovinovej základne pre všetky kategórie hovädzieho dobytka. Medzi tie najdôležitejšie patria traktory vyššej rady Ferguson, Case a Landini. Teleskopické a šmykom riadené nakladače a závesné zariadenia oko diskové kosy, obracač a zhrňovač krmovín, otočný pluh, lis na guľaté balíky a mnoho ďalších.

Úsek mechanizácie zabezpečuje:

 • Podmietka, diskovanie – diskový podmietač.
 • Podmietka, predsejbová príprová pôdy.
 • Orba( plytká, stredná, hlboká ) otočný pluh.
 • Chemická ochrana rastlín postrekovačom.
 • Práce s teleskopickým nakladačom.
 • Kosenie, obracanie a nahrabovanie krmovín– disková kosa, obracač a nahrabovač.
 • Zvoz trávnych a kukuričných siláží.
 • Lisovanie sena, slamy – vysokotlakým lisom.
 • Zvoz lisovanej slamy.

O nás

Agroturistický areál Húšť je umiestnený v obci Dlhá nad Oravou a už niekoľko rokov okrem poľnohospodárskej činnosti venuje...

Rýchly kontakt

Adresa: Dlhá nad Oravou 261 
Tel.: 0911 497 222
Email: anton.sitek@gmail.com

Oznam

- Momentálne je stránka vo vývoji

Sociálné siete